Vitara-se gel for scar

  • Gel trị sẹo mụn và trị sẹo thâm
  • Công thức và thành phần hoạt chất đến từ Nhật Bản
  • Hệ thống 3 tác động cho giải pháp trị sẹo

Liên hệ