Que thử thai tại nhà Nano Test

  • Phát hiện thai nhanh nhất (sau 6 – 9 ngày sau khi quan hệ)
  • Có thể sử dụng bát cứ khi nào
  • Cốc thử thông minh, tay cần chống bẩn
  • Bảo quản ở nhiệt độ 4 – 30 độ C tránh ánh nắng, LSC, NSX, HSD được in trên bao bì sản phẩm
Nhãn hiệu

NHẤT ANH

20.000

Hết hàng