Thuốc Oresol – Nino PLus

Nino Plus bổ sung nước và chất điện giải cho người bị sốt cao, tiêu chảy dẫn đến mất nước và chất điện giải. Người lao động nặng, hoạt động thể thao ra nhiều mồ hôi.

Nhãn hiệu

NHẤT ANH

72.000

Mua ngay