3wb deodorant spray

  • KEM KHỬ MÙI HÔI NÁCH, HÔI CHÂN
  • Ngừng lại việc lo lắng về mùi mồ hôi nách và mùi hôi chân đáng ghét
  • Chất khử mùi tự nhiên (Biocon S) và chất khử khuẩn được FDA chấp thuận (Steramin Q 6) loại bỏ mùi mồ hôi một cách song song và loại bỏ các nguyên nhân gây mùi thông qua các hoạt động diệt khuẩn.
Nguồn gốc

Hàn Quốc

210.000

Mua ngay